Anmälan om ombyggnad av fartyg/Anmälan om ändring av certifikat

BS09744

Anmälan om ombyggnad av fartyg/Anmälan om ändring av certifikat för fartyg som omfattas av SOLAS-certifikat, passagerarfartygs- och fiskefartygsdirektivet.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.