Avfallshanteringsplan för handels- och industrihamn

TSS7070

Blankett för att upprätta eller revidera avfallshanteringsplan för handels- och industrihamn.

Avfallshanteringsplanen ska revideras och godkännas på nytt minst vart femte år eller då hamnens drift väsentligen förändrats, i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:15) om mottagning av avfall från fartyg.

Vid revidering ska planen lämnas till Transportstyrelsen minst tre månader innan föregående plan har löpt ut.

Avfallshanteringsplanen skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se.

Vi föredrar att avfallhanteringsplanen skickas in per mejl, men den kan också skickas med post till:

Transportstyrelsen
Sektionen för miljö
601 73 Norrköping

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.