Beställning Fartygets första CSR (Nr 1)

TSS7475

Den här blanketten används av fartygsägare och fartygsoperatörer för att lämna en historisk redogörelse för ett fartyg. 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.