Beslut att föra svensk flagg enligt 1 kap. 1b § sjölagen (1994:1009)

TSS7094

För ägare av fartyg som vill ansöka om beslut om att få föra svensk flagg enligt 1 kap.
1b § sjölag (1994:1009).

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.