Anmälan om större reparation av fartyg - Nationell sjöfart

BSS14268

Anmälan om större reparation av fartyg i nationell sjöfart (i enlighet med TSFS 2017:26).

Blanketterna för anmälan om certifiering av fartyg för nationell sjöfart har ersatts med ett formulär på vår webbplats