Anmälan om farlig produkt

BSL14372

Den här blanketten används av tillverkare av produkter när de upptäcker att den tillverkande produkten har en brist som gör den farlig enligt fritidsbåtsdirektivet. 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.