Skeppsbygge för registrering

TSS7332

För tillverkare och ägare till skeppsbyggen som byggs i Sverige, där det färdiga fartyget ska få en största längd överstigande 24 meter, och som vill få bygget registrerat i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.