×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Inflaggning


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg – Nationell sjöfart
BSS14269
Anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg – SOLAS
Version 4.0. 2017-06-02
BS09733