Ansökan om undantag

TSS7423

För vissa föreskrifter har Transportstyrelsen möjlighet att medge undantag från föreskriftens krav om det bedöms att det finns särskilda skäl som kan motivera ett undantag. Detta gäller under förutsättning att undantaget inte strider mot internationella överenskommelser eller gemenskapsrättslig lagstiftning.

När ansökan om undantag har inkommit till Transportstyrelsen får du ett meddelande om vem som handlägger ditt ärende.

Blanketten kan även användas för ansökan om ekvivalens, likvärdighetsbedömning. Dvs. att ett föreskrivet krav uppfylls på ett annat sätt än det föreskrivna.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.