Declaration of Maritime Labour Compliance – Part I (Engelsk)

Engelsk upplaga av DMLC part I.
DMLC del I upprättas av Transportstyrelsen och ska bifogas sjöarbetscertifikatet.
DMLC del I visar hur de 16 områden som ska inspekteras under sjöarbetskonventionen har införlivats i svensk rätt.
Blanketten ska inte fyllas i av redaren, men kan vara bra som stöd till redare som ska fylla i DMLC del II.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.