Rapport - sjöolycka/tillbud

BSS14261

Den här blanketten är avsedd för rederi och befälhavare för att rapportera sjöolyckor och allvarliga tillbud till olyckor.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.