Accident (incident/near miss) report

BSS14262

Den här blanketten är avsedd för rederier och befälhavare vid rapportering av sjöolyckor och allvarliga tillbud.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.