Notification of protest

BS09211

Den här blanketten används av redare och fartygsoperatörer som dokumentation (anmälan av protest) då bunkerns följesedel eller oljeprovet inte uppfyller relevanta krav.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.