Båt för registrering

TSS7328

För ägare till fartyg som är upp till 24 meter långa som ska registreras som ny båt i fartygsregistret.

Observera att ifyllningsbara fält med förstärkt kant är obligatoriska uppgifter.

Fritidsbåtar under 15 meter är inte registreringspliktiga.

Anmälan som skickas in till Transportstyrelsen innebär avgift oavsett om fartyget registreras eller inte. Här hittar du uppgifter om Transportstyrelsens avgifter

Båtbevis eller annan utredning om fartygets skrov och styrförmåga samt största längd och största bredd ska skickas med anmälan.

14a. Båt för registrering, anvisningar (transportstyrelsen.se)

15. Båtbevis (transportstyrelsen.se)

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.