Köpebrev

TSS7200

Köpebrev ska skrivas under av den eller de som säljer ett fartyg. Är säljaren ett företag ska behörig/-a firmatecknare skriva under.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.