34,5 meter långa fordonståg

På ett utpekat vägnät får längden på ett fordonståg uppgå till högst 34,5 meter. För dessa fordonståg ställs det särskilda krav.

Efter en ändring i trafikförordningen (1998:1276) hösten 2023, får längden på fordonståg uppgå till högst 34,5 meter på ett utpekat vägnät. Det är Trafikverket eller kommunerna som genom föreskrifter upplåter vägar för fordonståg som är längre än 25,25 meter och högst 34,5 meter. På dessa längre fordonståg ställs särskilda krav för att de ska få framföras där. Dessa krav framgår av 4 kap. 17 f § trafikförordningen och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:42) om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter.

De längder som gäller för de fordon som ingår i dessa längre fordonståg bygger på samma princip som fordonståg med en största längd på 25,25 meter, det vill säga det så kallade Europeiska modulsystemet (EMS). På sidan om fordonståg som är högst 25,25 meter finns en förklaring av vad som avses med detta system.

De vägar som är upplåtna för dessa längre fordonståg finner du i Svensk Trafikföreskriftssamling (STFS).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!