Största tillåtna längd och bredd

Måtten under bilderna visar största tillåtna bredd och längd för de olika fordonstyperna.

Vad räknas in i ett fordons längd och bredd

Vid mätning av ett fordons längd och bredd ska även lasten räknas in. Det finns dock viss utrustning som inte ska räknas med i fordonslängden eller fordonsbredden, vilket framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:43) om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden och fordonslängden. Exempel på sådan utrustning är speglar och andra anordningar för indirekt sikt, belysningsutrustning körriktningsvisare mer mera.

Största tillåtna bredd

Största tillåtna bredd är mellan 255 och 260 centimeter

Största tillåtna längd

Exempel på största tillåtna längd, illustration

Största tillåtna längd på buss är 13,75 till 18,5 meter, beroende på typ av buss

Författningar

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande längd och bredd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!