Fordon du får köra

De stora bokstäverna på ditt körkort talar om vilka fordon du får köra (körkortsbehörigheter). Bokstävernas betydelse framgår av följande tabell.

I tabellen kan du också se vilken ålder som krävs för att du ska kunna ta körkort för de olika behörigheterna.

BehörighetKörkortsålderGer rätt att köra
AM 15 år Moped klass I (EU-moped)
Behörighet AM ger även rätt att köra
 • Moped klass II
 • Traktor a
 • Motorredskap klass II (motorredskap som är konstruerat för hastighet av högst 30 km/tim.
A1 16 år

1. Tvåhjulig lätt motorcykel
(Max 125 cm3 och 11 kW samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kW/kg).

2. Trehjulig mc (max 15 kW)
Behörighet A1 ger även rätt att köra

 • Moped klass I och klass II
 • Traktor a
 • Motorredskap klass II
 • Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000).
Övergångsregel
A1
  Begränsningen på ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kW/kg gäller inte om körkortet är utfärdat före den 19 januari 2013 förutsatt att behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av annat skäl) efter detta datum. När ett sådant körkort förnyas kommer kod 79.05 att anges på körkortets baksida. Koden står för denna utökade rättighet.
A2 18 år

1. Tvåhjulig mellanstor motorcykel
(max 35 kW och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten)

2. Trehjulig mc (max 15 kW)
Behörighet A2 ger även rätt att köra

 • Moped klass I och klass II
 • Traktor a
 • Motorredskap klass II.
A 24 år
(20 år vid 2 års innehav av A2)
(21 år för trehjuling mc över 15 kW)
Två- och trehjulig tung motorcykel
Behörighet A ger även rätt att köra
 • Moped klass I och klass II
 • Traktor a
 • Motorredskap klass II
 • Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000).
Övergångsregel A1 och A   Körkort utfärdade före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att köra fyrhjulig mc om behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av annat skäl) efter detta datum.
B 18 år
(21 år för trehjulig MC över 15 kW)
1. Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, och 
 • en släpvagn som har högst 750 kg i totalvikt
 • en släpvagn som har högre totalvikt än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

2. Terrängvagn

3. Motorredskap klass I (motorredskap som är konstruerat för en högre högsta hastighet än 30 km/tim)

4. Trehjulig motorcykel

5. Fyrhjulig motorcykel

Behörighet B ger även rätt att köra

 • Moped klass I och klass II
 • Traktor a och b
 • Motorredskap klass II
 • Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000).
Övergångsregel
B
  B-behörighet som förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra personbil med en totalvikt över 3,5 ton om behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av annat skäl) efter detta datum.
Utökad B
(villkor 96)
18 år Fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3,5 ton men inte 4,25 ton.
BE 18 år Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton och ett eller flera släpfordon kopplade till sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
Övergångsregel
BE
  Körkort utfärdade före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att koppla till släpfordon utan totalviktsbegränsning om behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av annat skäl) efter detta datum. När ett sådant körkort förnyas kommer kod 79.06 att anges på körkortets baksida. Koden står för denna utökade rättighet.
C1 18 år Tung lastbil med en totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med en totalvikt över 3,5 ton men inte över 7,5 ton. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
C1E 18 år Bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil, om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.
C 21 år* Tung lastbil och personbil med en totalvikt över 3,5 ton. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
CE 21 år* Bil som omfattas av behörighet C och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, kopplade till sådan bil.
D1 21 år* Buss som är konstruerad och tillverkad för högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
D1E 21 år* Buss som omfattas av behörighet D1 och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, kopplade till sådan buss.
D 24 år* Buss oavsett antal sittplatser och längd. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
DE 24 år* Buss som omfattas av behörighet D och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, kopplade till sådan buss.

* Lägre ålderskrav gäller för personer som har förvärvat grundläggande kompetenser genom sådan grundutbildning som avses i lagen om yrkesförarkompetens.

Körkort med villkor

Ett körkort kan ha villkor som begränsar eller utökar rätten att köra fordon.

Läs mer om Körkort med villkor.