Fordonsregler

Det finns en rad olika fordon som kan gå på vägen eller i terräng. Olika fordon har olika krav på behörighet, hastighetsbegränsning, fordonsskatt och annat. Här försöker vi samla all information om vad du behöver veta för att köra olika fordon.

Det kan vara bra att känna till olika definitioner på fordon.

Motordrivet fordon

Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.

Motorfordon

Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder.

Det finns också släpfordon och efterfordon.

Bil

En bil är ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar.

Läs mer om de olika fordonen i menyn.

Hur ett fordon ser ut och vad man behöver för att köra dessa, regleras av fordonslagen, fordonsförordningen, trafikförordningen, körkortslagen, körkortsförordningen och lagen om vägtrafikdefinitioner. Du hittar dessa på riksdagens webbplats.

Vill du hjälpa oss?

Vi ser över våra sidor om fordon och önskar hjälp av dig. Vi genomför en undersökning där du genom några uppgifter får välja var du förväntar dig att hitta viss information. Dina svar kommer hjälpa oss i arbetet med att förbättra strukturen på denna del av webbplatsen.

Undersökningen är anonym och tar cirka 5 minuter att genomföra. Tack på förhand!

Delta i vår undersökning

Information om hur vi hanterar personuppgifter när vi utför användningstester