×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Sverige kommer att acceptera alla barlastvattensystem som typgodkänts i enlighet barlastvattenkonventionen och dess riktlinjer.