Sverige kommer att acceptera alla barlastvattensystem som typgodkänts i enlighet barlastvattenkonventionen och dess riktlinjer.