Hantering av barlastvatten

Barlastvattenkonventionen ställer krav på efterlevnad av gränsvärden gällande antalet levande organismer som får lov att släppas ut med fartygs barlastvatten. Kraven att efterleva gränsvärdena (regel D-2) kommer införas successiv och under en övergångsperiod kommer det vara möjligt för befintliga fartyg att hantera barlastvatten genom skifte (regel D-1).

IMO (MEPC 71) beslutade att ändra regel B-3 i barlastvattenkonventionen (som styr när fartyg måste tillämpa regel D-2).

Ändringen av regel B-3 innebär att fartyg byggda efter 7/9 2017 ska efterleva regel D-2 när fartyget tas i drift (gäller alltså nybyggnationer). Fartyg byggda innan 8/9 2017, som inte har IOPP-certifikat, ska efterleva regel D-2 senast 8/9 2024. Övriga befintliga fartyg ska efterleva regel D-2 vid förnyelse av IOPP-certifikatet enligt följande:

  • vid första förnyelse av IOPP certifikatet efter 7/9 2019, eller
  • vid andra förnyelsen av IOPP certifikatet efter 7/9 2017 om en förnyelse har skett innan 8/9 2019. Detta under förutsättning att IOPP-certifikatet inte utfärdats eller förnyats i perioden 8/9 2014 – 7/9 2017.

Skifte av barlastvattnet ska ske på öppet hav enligt reglerna D-1 och B-4. För de flesta fartyg kommer tillämpningen av regel D-2 innebära att godkända reningssystem (barlastvattensystem) måste installeras ombord för behandling av barlastvattnet. Det är också möjligt att efterleva regel D-2 på annat sätt, t.ex. genom att lämna barlastvattnet till en mottagningsanordning.

Fartyg kan också ansöka om dispens från kravet på barlastvattenhantering.

Kontakt:miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!