Biofouling - påväxt på fartygsskrov

Vissa organismer, till exempel snäckor och alger, som kan fästa på fartygsskrov kan spridas med fartyg till platser utanför sina naturliga utbredningsområden.

FN:s internationella sjöfartsorgan (IMO) har uppmärksammat problemet med spridning av främmande arter genom biofouling (påväxt på fartygsskrov). Riktlinjer har därför tagits framför för att förhindra och minska spridning av främmande organismer på grund av biofouling på fartygsskrov. Riktlinjerna riktar bland annat in sig på fartygsdesign, vikten av att välja rätt antifoulingfärg och på hur rengöring av fartygsskrov kan göras på bästa sätt. Tillämpningen av riktlinjerna är frivillig.

Resolution MEPC.370(80)

För fritidsbåtar finns en särskilt anpassad version av riktlinjerna.

MEPC.1/Circ.792

IMO har i samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och den globala miljöfonden (GEF) har startat ett projekt, GloFouling, med syfte att förhindra spridning av främmande arter genom påväxt på fartygsskrov.  

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!