Besiktning och certifiering

Alla fartyg som omfattas av barlastvattenkonventionen ska besiktigas och ha en godkänd barlastvattenhanteringsplan ombord. Fartyg som har en bruttodräktighet om minst 400 ska även ha ett barlastvattencertifikat.

Svenska fartyg som omfattas av barlastvattenkonventionen, oavsett bruttodräktighet, ska ha en godkänd barlastvattenhanteringsplan ombord. Fartyg som har en bruttodräktighet om minst 400 ska även ha ett barlastvattencertifikat. I samband med certifiering och/eller godkännande av barlastvattenhanteringsplanen ska en besiktning ske. Fartygen ska även ha en barlastvattendagbok.

Transportstyrelsen delegerar besiktning och certifiering till erkända organisationer. De fartyg som anlitar en av Transportstyrelsen erkänd organisation för sin tillsyn ska vända sig direkt till dem för frågor som rör certifiering, besiktning och godkännande av barlastvattenhanteringsplan.

Fartyg som har barlastvattencertifikat ska besiktigas årligen och besiktning för förnyelse av certifikat ska ske med 60 månaders intervall.

Om strukturer, utrustning, system, anordningar, arrangemang eller material som beskrivs i barlastvattenhanteringsplanen ändras, ersätts eller väsentligt repareras ska en extra besiktning genomföras i samband med förnyat godkännande av barlastvattenplanen. Det gäller även när fartyget ändrar metod för hantering av barlastvattnet ombord, till exempel vid installation av reningsutrustning.

Vid beställning av besiktning hos Transportstyrelsen ska redaren vända sig till Transportstyrelsens kundtjänst via telefon  0771-25 60 70 eller med mejl till sjofartstillsyn@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!