Prover ska tas från utloppsledningen, så nära utloppet som möjligt, när fartyget släpper ut barlastvatten. Ett barlastvattensystem ska inkludera en provtagningsanordning som bör vara placerad på utloppsledningen.