Om barlastvattensystemet inte fungerar och utsläppsgränsvärdena inte efterlevs får fartyget inte släppa ut barlastvatten, undantaget om det uppstår en nödsituation. Fel måste åtgärdas innan fartyget får fortsätta sina barlastvattenoperationer. Fartyget kan få fortsätta för att gå till varv eller till en mottagningsanordning om det inte utgör en risk för miljön, människors hälsa, egendom eller resurser.