Kortfattat gäller inte reglerna för behandling av barlastvatten

  • vid fara för fartygets säkerhet och människoliv,
  • vid skada på fartyget eller dess utrustning,
  • för att förhindra eller begränsa utsläpp av föroreningar.