Alla fartyg som går på internationella resor omfattas av barlastvattenkonventionens krav, oavsett om de har internationella certifikat eller ej.