Det kan finnas olika lösningar som innebär att man inte släpper ut barlastvatten i havet utan istället använder sig av mottagningsanordningar i hamn eller till för ändamålet specialbyggda fartyg/pråmar. Användning av färskvatten kan också vara en möjlighet men sannolikt krävs först prövning av EU:s dricksvattenstandard innan det kan godkännas.

En annan lösning kan vara att ha dedikerade barlastvattentankar, där vissa tankar endast används för upptag och utsläpp inom ett lands jurisdiktionsområde medan andra tankar används för motsvarande hantering i det andra landet. Efterlevnad kan också åstadkommas genom kombination av flera hanteringsmetoder. Det kan därför finnas anledning till att analysera varje enskilt fartygs förutsättningar, både tekniskt och operationellt. Fartyg som har permanent barlast i förseglade tankar är helt undantagna från konventionen.