Kontroll av efterlevnaden kommer ske inom ramen för Port State Control, och ingen avgift kommer att tas ut. Det omfattar även provtagning.