IMO har kommit överens om att de som har installerat barlastvattensystem innan testning och godkännande ska ske enligt reviderad version av G8 inte ska straffas. Fartyg som har sådant system installerat ska inte behöva byta ut det under systemets livslängd. Grundförutsättningen är att systemet lever upp till utsläppsgränsvärdena (D-2 standarden).