I barlastvattenlagen 2009:1165 finns motsvarande formulering införd som den i konventionen, dvs. att konventionen inte ska tillämpas på "fartyg som har förseglade tankar med permanent barlastvatten som inte släpps ut".

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord (TSFS 2009:114), bilaga 3 9.2 finns definition om permanent vattenbarlast: "Vattenbarlast får betraktas som permanent barlast om det finns tankar speciellt avsedda för detta syfte, vilka inte kan länsas av misstag". Ventiler till tankar med permanent barlast ska ha någon typ av förregling som indikerar att ventilen inte ska öppnas men som ändå genom någon åtgärd kan tas bort. Det skulle t.ex. kunna vara skruv och mutter, ståltråd som kan klippas upp eller motsvarande lösning som förhindrar länsning av misstag. Detta i kombination med skyltning kan accepteras som försegling av tank med permanent barlast.

Utöver det bör försegling av barlastvattentankar beskrivas i fartygets SMS eller i annan dokumentationen av fartygets avsedda användning, tekniska och operativa begränsningar. Där bör framgå vilka operativa begränsningar förseglingen medför samt att syftet är att inget barlastvatten ska släppas ut till omgivande vatten, undantaget om en nödsituation uppstår och förseglingen måste brytas