Riktlinjer som stöder barlastvattenkonventionen

Den dag barlastvattenkonvention träder ikraft kommer den att stödjas av 14 riktlinjer.

Även riktlinjerna måste införlivas i den svenska lagstiftningen innan de gäller i Sverige:

Guidelines for sediment reception facilities (G1) Resolution MEPC.152(55)
Guidelines for ballast water sampling (G2) Resolution MEPC.173(58)
Guidelines for ballast water management equivalent compliance (G3) Resolution MEPC.123(53)
Guidelines for ballast water management and the development of ballast water management plans (G4) Resolution MEPC.127(53)
Guidelines for ballast water reception facilities (G5) Resolution MEPC.153(55)
Guidelines for ballast water exchange (G6) Resolution MEPC.288(71)
Guidelines for risk assessment under regulation A-4 (G7) Resolution MEPC.289(71)
Guidelines for approval of ballast water management systems (G8) Resolution MEPC.174(58) 
Resolution MEPC.279(70) 
Resolution MEPC.300(72) (BWMS Code)
Procedure for approval of ballast water management systems that make use of active substances (G9) Resolution MEPC.169(57)
Guidelines for approval and oversight of prototype ballast water treatment technology programmes (G10) Resolution MEPC.140(54)
Guidelines for ballast water exchange design and construction standards (G11) Resolution MEPC.149(55)
Guidelines on design and construction to facilitate sediment control on ships (G12) Resolution MEPC.209(63)
Guidelines for additional measures regarding ballast water management including emergency situations (G13) Resolution MEPC.161(56)
Guidelines on designation of areas for ballast water exchange (G14) Resolution MEPC.151(55)

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!