Övergångsbestämmelser för passagerarfartyg

Passagerarfartyg ska undantas från övergångsbestämmelser, vilket innebär att passagerarfartyg ska uppfylla direktivets kravnivå omgående.

Nivå i direktivet

I direktivet tillämpas övergångsbestämmelser för passagerarfartyg.

Typ av avvikelse

Kravet är ett tilläggskrav för alla passagerarfartyg i alla zoner (art. 5.5a).

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!