Regler för inlandssjöfart i andra länder för svenska fartyg

16 länder har klassificerat vattenområden som inre vattenvägar. Dessa länder tillämpar alltså kravnivån i direktiv 2016/1629/EG avseende fartygens konstruktion och utrustning.

De 15 länder som klassificerat vattenområden som inre vattenvägar i enlighet med direktiv 2016/1629/EG är:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Frankrike
 • Italien
 • Kroatien
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Polen
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike.

Dessa länder tillämpar alltså kravnivån i direktiv 2016/1629/EG avseende fartygens konstruktion och utrustning. (Vissa länder undantar direktivets krav för viss trafik. För mer information om detta se respektive lands reglering.)

Kompletterande krav

De svenska kompletteringskraven gäller inte vid trafik på inre vattenvägar utanför Sverige då de är kopplade till de förhållanden som råder i Sverige. Men i likhet med Sverige har även andra länder kompletterande krav. Detta måste beaktas vid trafik i dessa länder så fartyget uppfyller de regler som gäller för den aktuella trafiken. Vilka zoner och för vilka länder fartyget uppfyller kraven ska framgå av gemenskapscertifikatet.

Nationella regler

Nationella regler i det land trafiken ska bedrivas kan förekomma vilka ska tillämpas. Detta kan gälla t.ex.

 • sjötrafikreglering
 • bemanning
 • radiokommunikation
 • navigationsutrustning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!