Detaljerad information

Här finns detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna om inlandssjöfart i Sverige. Kompletteringsbestämmelserna kan delas in i sär- och tilläggskrav.

Särkrav är krav som är specifika för svenska inre vattenvägar och som har sin grund i särskilda svenska förhållanden.

Tilläggskrav har i huvudsak sin grund i att högre vågor, vilket kan ha sin grund i större avstånd till land, kan uppkomma i zon 1 och 2 i förhållande till zon 3.

Detaljer om de svenska kompletteringsbestämmelserna

Särkrav

Tilläggskrav i zon 1 och i zon 2 samt för passagerarfartyg i zon 3
Särkrav för övriga fartyg i zon 3

Tilläggskrav

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!