Lokaliserings- och nödlarmsutrustning

Passagerarfartyg ska vara utrustade med en AIS-SART (liv- och sjöräddningsutrustning för lokalisering som opererar på frekvenser avsedda för AIS, AIS search and rescue transmitter) eller en satellit-EPIRB (Radiofyr för lokalisering av nödställda, Emergency Position Indicating Radio Beacon) med inbyggd GPS när de trafikerar svenska inre vattenvägar i zon 1 och 2.

Föreskriftstext

Ett fartyg ska ha radioutrustning i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:95) om radioutrustning på fartyg när det trafikerar svenska inre vattenvägar.

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 1 och 2 ska uppfylla kraven för fartområde D.

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 3 och 4 ska upp­fylla kraven för fartområde E. (2 kap. 15 § i TSFS 2014:96).

Nivå i direktivet

Direktivet saknar krav på AIS-SART och satellit-EPIRB.

Typ av avvikelse

Kravet är ett tilläggskrav för alla passagerarfartyg i zon 1 och 2 (art. 5.1).

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!