Elförsörjningssystem

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 1 och 2 ska vara utrustat med oberoende elektrisk huvud- och nödkraftkälla när det trafikerar svenska inre vattenvägar.

Huvudkraftkällan ska kunna försörja all utrustning som är nödvändig för fartygets normala drifts- och boendeförhållanden utan att den elektriska nödkraft­källan behöver användas.

Den elektriska nödkraftkällan ska uppfylla kraven i artikel 15.10.5–7 och 11 i bilaga II till direktiv 2006/87/EG och ha en kapacitet av minst 3 timmar. (2 kap. 13 § i TSFS 2014:96).

Nivå i direktivet

Direktivet kräver två kraftkällor för zon 3. Om den ena kraftkällan fallerar ska den andra ha minst 30 minuters kapacitet. Passagerarfartyg ska dessutom vara försedda med elektrisk nödkraft med minst 30 minuters kapacitet.

Typ av avvikelse

Tidskapacitetskravet är ett tilläggskrav i zon 1och 2 för alla fartyg och kraven på nödkraftkälla är ett tilläggskrav för lastfartyg i zon 1 och 2 (art. 5.1).

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!