Marknadskontroll

De marknadskontrollerande myndigheterna i varje land utövar tillsyn och kontrollerar att produkterna är korrekt CE-märkta. I Sverige är det Transportstyrelsen, Sjöfartsavdelningen som är marknadskontrollerande myndighet för båtar. Marknadskontrollerande myndigheterna granskar även det arbete som de anmälda organen utfört.

Bristfälliga produkter kan beläggas med försäljningsförbud. Om produkten har mycket allvarliga brister kan vi besluta att den ska återtas från marknaden/konsumenten.

Marknadskontroller genomförs ofta på mässor då detta är en skyldighet som Transportstyrelsen har enligt EU-direktiv. Ingen mässa har rätt eller möjlighet att hindra Transportstyrelsen att utföra denna skyldighet.

På mässor gäller inte samma krav som vid övrig försäljning av båtar då det på en mässa finns en möjlighet för alla att ställa ut prototyper och visningsexemplar som ännu inte blivit CE-märkta om man med en tydlig skylt anger att båten/båttypen ej är CE-märkt och därför inte är till försäljning. Det är tillåtet att teckna order på en icke CE-märkt båt under förutsättning att den inte säljs utan CE-märkning.

Om du ska köpa, sälja, tillverka eller importera båt och vill veta mer om vad som gäller - läs vidare under följande länkar:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!