Flygplatser som omfattas av europeiska reglerna är de flygplatser  som är öppna för allmänt bruk och som bedriver kommersiella lufttransporter och som tillhandahåller instrumentinflygningsprocedur eller vid avgång, och som 

har en belagd bana på 800 meter eller längre; eller

uteslutande hanterar helikoptrar.