AMC5 ADR.OPS.B.010(a)(2) reglerar räddningstjänstens responstid.

Texten i AMC5 ADR.OPS.B.010(a)(2)(c) ska tolkas som att alla fordon, som krävs för den aktuella räddningstjänstkategorin enligt AMC3 ADR.OPS.B.010(a)(2), ska senast en minut efter det första fordonet vara på plats och påföra den mängd vatten med specificerad tömningshastighet som framgår av AMC4 ADR.OPS.B.010(a)(2)(d).