EU-avtal

Här hittar du information om vissa EU-avtal.

EU kommissionen kan få mandat av Rådet att förhandla luftfartsavtal med länder utanför EU, Norge, Island och Schweiz. Det finns två typer av avtal som EU kan ingå, heltäckande (comprehensive) eller horisontella. Om EU har ingått ett heltäckande avtal med en stat, upphör medlemsstaternas bilaterala avtal med den staten att gälla. Om EU har ingått ett horisontellt avtal innebär det att EU och den andra staten har kommit överens i vissa frågor. I den mån medlemsstaterna har bilaterala avtal med den aktuella staten gäller inte det bilaterala avtalet i de delar som täcks av det horisontella avtalet, man kan säga att det bilaterala avtalet delvis byts ut.

Välj under relaterad information för fullständig information om EU:s luftfartsavtal och luftfartsrelationer med andra länder.

Stater med vilka EU har heltäckande luftfartsavtal

Armenien

ECAA

Georgien

Israel

Jordanien

Kanada

Marocko

Moldavien

Qatar

Schweiz

Storbritannien

Ukraina

USA

Stater med vilka EU har horisontella luftfartsavtal

Armenien

Australien

Azerbajdzjan

Benin

Brasilien

Burkina Faso

Chile

Elfenbenskusten

Filippinerna

Förenade Arabemiraten

Guinea-Bissau

Indien

Indonesien

Japan

Kap Verde

Kina

Kyrgyzstan

Libanon

Malaysia

Mali

Mexico

Mongoliet

Nepal

Niger

Nya Zealand

Pakistan

Panama

Paraguay

Senegal

Sri Lanka

Sydkorea

Togo

Uruguay

Vietnam

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!