ECAA-avtalet

Ett multilateralt avtal mellan EU:s medlemsstater, Island och Norge å den ena sidan och Albanien, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Kosovo å den andra sidan om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde undertecknades 2006 och trädde i kraft 1 december 2017.

 

Avtalet trädde i kraft 1 december 2017. Avtalet innebär en stegvis, individuell integration av länderna på västra Balkan i den inre luftfartsmarknaden i enlighet med avtalets övergångsbestämmelser. Redan från första övergångsfasen kan EU-lufttrafikföretag enligt avtalet bedriva direkttrafik till staterna på västra Balkan från valfria punkter i EU utan restriktioner när det gäller priser och kapacitet. 

För mer information, se länk 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!