Flygoperativ information

Transportstyrelsen publicerar här information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

Som operatör ska du löpande hålla dig och din organisation uppdaterad när det sker förändringar i regelverk och förordningar. Genom ditt säkerhetsledningssystem ska du utvärdera all information och om den bedöms relevant för den aktuella verksamheten ska den inkluderas i ledningsprocessen, där riskanalys med eventuella mitigeringar genomförs. Hantering av interna och externa förändringar och information till berörd personal ska också omhändertas.

Ref. Kommissionens Förordning (EU) nr 965/2012, ORO.GEN.110, ORO.GEN.130 och ORO.GEN.200.

Presentation från flygoperativt seminarium den 24 maj 2022

Här hittar ni presentationen från seminariet om AWO/LVO och Fuel and Energy Schemes som genomfördes den 24 maj 2022 med anledning av de regler som träder i kraft 30 oktober 2022. Notera att innehållet i presentationen i första hand riktar sig till flygbolag (AOC) som opererar med flygplan.

Publicerades 2022-06-09