Flygoperativ information

Transportstyrelsen publicerar här information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

Som operatör ska du löpande hålla dig och din organisation uppdaterad när det sker förändringar i regelverk och förordningar. Genom ditt säkerhetsledningssystem ska du utvärdera all information och om den bedöms relevant för den aktuella verksamheten ska den inkluderas i ledningsprocessen, där riskanalys med eventuella mitigeringar genomförs. Hantering av interna och externa förändringar och information till berörd personal ska också omhändertas.

Ref. Kommissionens Förordning (EU) nr 965/2012, ORO.GEN.110, ORO.GEN.130 och ORO.GEN.200.

Till höger på denna sida finner ni en spalt med senaste utskicken och olika artiklar som vi på Sektionen för Flygbolag anser vara värdefulla att ta del av. Du finner även länkar till EASAs sida om konfliktzoner och olika prenumerationstjänster.

Presentation från AOC Seminarium för flygbolag 2023

Här hittar ni presentationen från AOC seminariet för flygbolag som gick av stapeln 23 november 2023 i Stockholm, Kista.

Publicerades 2022-06-09