Tillsyn AOC Flygbolag

Här finner du vilka typer av tillsyner Transportstyrelsen utför på flygbolag som innehar AOC (Air Operator Certificate).

Tillsyn är den metod genom vilken en myndighet säkerställer att tillämpliga regler uppfylls av tillståndshavaren och/eller verksamhetsutövaren. Tillståndshavare är en organisation eller person som innehar ett tillstånd utfärdat i enlighet med tillämpliga regler. En verksamhetsutövare behöver inte nödvändigtvis vara en tillståndshavare, men en fysisk eller juridisk person som ska tillämpa regelverket.

Svenska kommersiella flygbolag som transporterar passagerare eller frakt är tillståndshavare då de har ett drifttillstånd, Air Operator Certificate (AOC). Kraven på ett AOC styrs primärt av förordning (EU) 965/2012, men det finns även andra förordningar samt nationella regler som ska uppfyllas. Transportstyrelsen har inspektörer som utför tillsyn på de svenska flygbolagen. Även tillsynen är till stor del reglerad i förordning (EU) 965/2012 även om varje medlemsland kan uppfylla kraven på olika sätt.

Varje flygbolag har en tillsynsperiod som kan variera något, men de flesta har 24 månader. Under den tiden går Transportstyrelsen igenom alla processer hos flygbolaget för att säkerställa att flygbolaget efterlever regelverket. Detta görs genom olika typer av tillsyner, i snitt lite mer än en gång varannan månad. Det som granskas ska exempelvis vara flygbolagets infrastruktur, manualer, träning, utbildningsbevis, utrustning, initiering av flygning, farligt gods och ledningssystem.

Nedan är två exempel på tillsyner:

  • Linjeinspektion – En tillsyn där en inspektör på plats granskar att en eller flera flygningar genomförs enligt reglerna och flygbolagets publicerade rutiner.
  • Kontroll av ledningssystemet – Genom att intervjua ledningspersonal och granska dokumentation så går inspektören eller inspektörerna systematiskt igenom flygbolagets ledningsstruktur och dess ledningsprocesser. En process som granskas är säkerhetsledningssystemet där flygbolaget själv behandlar möjliga problem som kan orsaka fara, vilket är beroende av att medarbetare känner att de kan rapportera brister utan oskälig risk för repressalier. En annan process är flygbolagets rutiner för regelefterlevnad.

 

På EASAs hemsida finns mer information om tillsynen för olika sakområden inom luftfart. Länk till EASA/regulations.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!