Flygarbetstidsregler, Subpart Q

I EU-OPS Subpart/kapitel Q finns regler för begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstiden samt krav på vila.

Dessa regler gäller för taxiflygverksamhet med flygplan som har 19 eller färre säten, ambulansflyg samt kommersiell flygtransport (CAT) med flygplan och endast en pilot.

Då EASA ännu inte tagit fram regler för dessa verksamheter ska EU-OPS Subpart/kapitel Q samt TSFS 2023:68 och LFS 2008:33 fortsatt tillämpas.

I Subpart/kapitel Q finns ett antal moment som lämnats oreglerade och som förutsätter att de regleras nationellt; för svenska flygföretag gäller kompletterande föreskrifter om flygarbetstid (LFS 2008:33).

Läs även Riktlinjer för flygarbetstidsregler.

Kontakt

För frågor om flygarbetstidsregler, kontakta:

Christer Ullvetter 
Sakkunnig OPS
Sektionen för flygbolag
Telefon 010-495 36 64
Mobil 0708-19 23 12
E-post christer.ullvetter@transportstyrelsen.se