Flygarbetstidsregler, Subpart Q

I EU-OPS Subpart/kapitel Q finns regler för begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstiden samt krav på vila.

Dessa regler gäller för taxiflyg­verksamhet med flygplan som har 19 eller färre säten, ambulansflyg och kommersiell enpilotsverksamhet med flygplan.

Då EASA ännu inte tagit fram regler för dessa verksamheter ska EU-OPS Subpart/kapitel Q samt LFS 2008:33 fortsatt tillämpas.

I Subpart/kapitel Q finns ett antal moment som lämnats oreglerade och som förutsätter att de regleras nationellt; för svenska flygföretag gäller kompletterande föreskrifter om flygarbetstid (LFS 2008:33).

Läs även Riktlinjer för flygarbetstidsregler.

Kontakt

För frågor om flygarbetstidsregler, kontakta:

Christer Ullvetter 
Sakkunnig OPS
Sektionen för flygbolag
Telefon 010-495 36 64
Mobil 0708-19 23 12
E-post christer.ullvetter@transportstyrelsen.se