Behörigheter för piloter

Här hittar du information om olika behörigheter för piloter. 

Mörkerbehörighet (NR)

Du som ska flyga i mörker behöver ett bevis för det. Utbildning genomförs hos en godkänd utbildningsorganisation. När utbildningen är genomförd ansöker du tillsammans med utbildaren om ett behörighetsbevis. Ansökan sker med följande blankett:

Ansökan om utfärdande av behörighetsbevis för mörkerflygning

Instrumentbehörighet (IR)

En instrumentbehörighet ger rätt att flyga i enlighet med instrumentflygregler (IFR).

För att kunna erhålla en IR måste du genomgå en kurs vid en godkänd utbildningsorganisation (ATO).

En instrumentbehörighet är giltig i ett år. Den förlängs med en kompetenskontroll (PC) som ska genomföras tidigast 90 dagar innan utgångsdatum men senast på utgångsdatum av behörigheten.

Efter genomförd utbildning ansöker du om behörigheten med följande blanketter:

Basic instrument rating (BIR)

BIR är en behörighet som ger innehavaren befogenheter att genomföra flygningar enligt IFR på enpilotsflygplan, med undantag för flygplan med höga prestanda och varianter som påvisar att en fullständig instrumentbehörighet (IR) krävs. 

Skillnaden mot en konventionell instrumentbehörighet (IR) är att beslutshöjden (DH) eller minimihöjden för nedstigning (MDH) som används som operativa minima vid flygplats ska vara minst 200 fot mer än vad som annars skulle beräknas samt att sikten som används i operativa minima vid flygplats ska vara minst 1500 meter. BIR är även till skillnad från konventionell instrumenbehörighet (IR) en behörighet som enbart är giltig i medlemsstater inom EASA.

Behörigheten kan utfärdas för både en- och flermotoriga enpilotsflygplan.

Utbildningen till BIR består av tre moduler(fyra för flermotoriga flygplan). Samtliga moduler förutom modul tre ska slutföras vid en godkänd utbildningsorganisation(ATO).

Behörigheten är giltig i ett år och vid förlängning av en BIR ska sökande:

  • Genomföra en kompetenskontroll(PC) tidigast 90 dagar innan utgångsdatum men senast på behörighetens utgångsdatum; eller
  • Inom giltighetstiden ha genomfört sex timmar som befälhavare enligt IFR, inkl. tre instrumentinflygningsprocedurer samt en utbildningsflygning på minst en timme med behörig instruktör för BIR

Behörigheten ersätter de tidigare reglerna och behörigheten för EIR (Enroute Instrument Rating).

För att ansöka om grundläggande instrumentbehörighet (BIR) ska följande blankett användas: 

IR/BIR Aeroplane

För förlängning av en grundläggande instrumentbehörighet (BIR) används följande blankett:

Intyg om förlängning av BIR

R/T-prov

En radiotelefonistbehörighet får man efter genomförd utbildning samt teoretiskt och praktiskt prov. För piloter ska det teoretiska provet vara genomfört och godkänt innan den första EK-flygningen. Det teoretiska provet kan genomföras av en utbildningsorganisation eller en kontrollant.

För LAPL, PPL, CPL och MPL genomförs det praktiska provet vid flygprovet med kontrollanten.

För UL, SPL och BPL genomförs det praktiska provet tillsammans med en kontrollant, vanligtvis separat från flygprovet. Därefter används nedanstående blankett för ansökan om en radiotelefonistbehörighet.

För att erhålla en radiotelefonistbehörighet i en annan roll än som pilot behöver det teoretiska provet genomföras med utbildningsorganisationen eller en kontrollant. Det praktiska provet genomförs med en kontrollant. En ansökan genomförs sedan med nedanstående blankett.

Ansökan/protokoll vid prov för radiotelefonibehörighet

Språkbehörighet

För att få operera ett luftfartyg (med undantag för SPL, BPL och UL) krävs att du har tillräckliga språkkunskaper i engelska eller det språk man talar i landet där man för tillfället flyger. Ett språkprov kan göras om du har gällande R/T behörighet (se ovan). Ett språkprov genomförs tillsammans med en språkkontrollant (language assessor).

Sök språkkontrollant

Ansökan om språkbehörighet

Flygtestbehörighet

För att kunna utföra flygtester på ej certifierade luftfartyg krävs det att man har en flygtestbehörighet. Utbildning för behörigheten genomförs hos en godkänd utbildningsorganisation. Efter genomförd utbildning ansöker du om behörigheten med hjälp av följande blankett:

Ansökan om utfärdande/utökning av flygtestbehörighet enligt DEL-FCL, flygplan eller helikoptrar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!