Konvertering av nationella behörigheter

Nationella behörigheter måste konverteras över till EU-behörigheter och skrivas in i flygcertifikaten för att befogenheterna fortsättningsvis ska kunna nyttjas. 

Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om konverteringen för respektive behörighet.

Du som har behörigheten avancerad flygning ska fylla i ansökan.

I ansökan intygar du att du har genomgått utbildning till avancerad flygning. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken, kopia på ett gammalt certifikat där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare.

Du som idag är instruktör för avancerad flygning och innehar en CRI eller FI ska fylla ansökan. I ansökan intygar du att ni:

 • har genomgått utbildningen till instruktör. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare
 • uppfyller kravet på aktuell erfarenhet dvs minst 15 timmars flygtid som instruktör i avancerad flygning under de senaste 36 månaderna varav minst 5 timmar under de senast 12 månaderna. Uppfyller ni inte kravet ska ni göra kompletterande utbildning.

Observera att du samtidigt måste konvertera över behörigheten avancerad flygning.

Du som idag är instruktör för avancerad flygning men inte klassinstruktör CRI eller flyginstruktör FI kan få en CRI begränsad till enbart avancerad flygning. På så sätt kan du fortsätta att utbilda till avancerad flygning under en övergångsperiod. Denna behörighet gäller i 3 år. Vid förnyelse/förlängning krävs en full CRI kurs (3 timmar flygutbildning och 35 timmar teori och en AOC).

Du ska i ansökan intyga att:

 • ni har genomgått utbildningen till instruktör. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare
 • ni har minst 300 timmar flygtid som pilot på flygplan och 30 timmar på aktuell klass/typ av flygplan
 • du uppfyller kravet på aktuell erfarenhet, dvs minst 15 timmars flygtid som instruktör i avancerad flygning under de senaste 36 månaderna varav minst 5 timmar under de senast 12 månaderna. Uppfyller du inte kravet ska du göra kompletterande utbildning.

Observera att du samtidigt måste konvertera över behörigheten avancerad flygning.

Konverteringen är avgiftsfri.

Du som har behörigheterna bogsering av segelflygplan ska fylla i följande ansökan.

Du ska på ansökan intyga att du har genomgått utbildning till bogsering. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken, kopia på ett gammalt certifikat där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare.

Du som har behörigheten bogsering av reklamsläp ska fylla i följande ansökan. Du ska kunna intyga att du:

 • har genomgått utbildningen bogsering av segelflygplan. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken, kopia på ett gammalt certifikat där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare
 • har genomgått utbildning i företaget där ni bogserar. Bifoga ett intyg från flygchefen
 • har minst 100 timmars flygtid och 200 starter och landningar som befälhavare på flygplan eller TMG. Minst 30 av dessa timmar ska vara i flygplan eller TMG beroende på vilket luftfartyg som verksamheten utförs på.

Du som idag är instruktör för bogsering och innehar en CRI eller FI ska fylla i följande ansökan. Du ska i ansökan intyga:

 • att du har genomgått utbildningen till instruktör. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare.
 • att du är aktiv som instruktör. Bifoga intyg från Svenska Segelflygförbundet på att du är segelflyglärare med nationell behörighet att utbilda bogserförare eller ett intyg från flygföretaget när det gäller bogsering av släp
 • alla instruktörer måste ansöka om ett intyg från Svenska Segelflygförbundet, och ska då skicka in Transportstyrelsens ansökan ihop med ett ifyllt intyg till Segelflyget, där de bekräftar intyget och sedan skickar in allt till Transportstyrelsen.

OBS Du måste samtidigt konvertera över behörigheten bogsering.

Du som idag är instruktör för bogsering men inte klassinstruktör CRI eller flyginstruktör FI kan få en CRI begränsad till enbart bogsering. På så sätt kan du fortsätta att utbilda till bogsering under en övergångsperiod. Denna behörighet gäller i 3 år. Vid förnyelse/förlängning krävs en full CRI kurs (3 timmar flygutbildning och 35 timmar teori och en AOC).

Du ska på ansökan intyga:

 • att du har genomgått utbildningen till instruktör. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare.
 • att du är aktiv som instruktör. Bifoga intyg från Svenska Segelflygförbundet på att du är segelflyglärare med nationell behörighet att utbilda bogserförare
 • att du har minst 300 timmar flygtid som pilot på flygplan och 30 timmar på aktuell klass/typ av flygplan.
 • alla instruktörer måste ansöka om ett intyg från Svenska Segelflygförbundet, och ska då skicka in Transportstyrelsens ansökan ihop med ett ifyllt intyg till Segelflyget, där de bekräftar intyget och sedan skickar in allt till Transportstyrelsen.

OBS! Du måste samtidigt konvertera över behörigheten bogsering.

Alla som ansöker om instruktörsbehörighet måste ansöka om ett intyg från Svenska Segelflygförbundet på att de är aktiva instruktörer. Transportstyrelsens ansökan skickas in ihop med ett ifyllt intyg till Segelflygförbundet, där de bekräftar intyget och sedan skickar in allt till Transportstyrelsen.

Läs mer på Segelflyget.se.

Återupptagande av svenskt nationellt flygcertifikat

Ni finner information om återtagande av svenskt nationellt flygcertifikat på sidan Frågor och svar inom området certifikat och utbildning (se "Flygutbildning – praktisk").

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss med e-post på luft.certifikat@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!