Certifikat från land inom EASA

Information för dig som har ett certifikat utfärdat av en annan medlemsstat inom EASA.

Flytta ditt certifikat från annat land inom EASA

Man kan bara ha certifikat i en av EASAs medlemsländer. Detta gäller för alla typer av certifikat som är kopplade till EASA. Detta innebär till exempel att man inte kan ha ett pilotcertifikat i ett land och ett medicinskt certifikat i ett annat land inom EASA.

För att flytta certifikat till Sverige använder du följande blanketter:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!