Praktisk information kring ditt flygcertifikat

Här kan du som pilot få praktiskt information om vad som gäller vid borttappat, stulet eller förstört flygcertifikat samt hur du återkallar det. 

Borttappat, stulet eller förstört certifikat

Om ditt certifikat har kommit bort, blivit stulet eller oläsligt kan du ansöka om ett nytt certifikat. Du ansöker om nytt certifikat med hjälp av följande blankett.

Begäran om dubblett av certifikat

Återkalla eller återta ett certifikat

Vill du återkalla ditt certifikat kan du göra det med hjälp av följande blankett.

Ansöka om tillfälligt upphävande eller återkallande av certifikat på egen begäran

Vill du återta ett cerfitikat kan du göra det med hjälp av följande blankett.

Ansökan om återutfärdande av cerfitikat

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!