Typ- och klassutbildning

För att du ska få flyga ett EASA-luftfartyg som tillhör en klass eller är klassad som en specifik typ (Type and Class rating) måste du gå en utbildning. Utbildningen genomförs hos en godkänd utbildningsorganisation (ATO) eller deklarerad utbildningsorganisation (DTO).

De luftfartyg som ingår i EASA-godända klasser och typer hittar du i följande lista.

EASA:s typ- och klasslista för flygplan och helikopter

I vår e-tjänst kan du söka efter vilka utbildningsorganisationer som har tillstånd att bedriva utbildning för piloter.

Sök gällande tillstånd  

Efter genomförd utbildning ska eleven klara av ett flygprov. Provet ska genomföras tillsammans med en kontrollant. Normalt sett bokar utbildaren kontrollant för flygprovet.

Flygprovet dokumenteras på avsedd blankett. Nedan återfinns de vanligaste blanketterna:

Förlänga en typ eller klass

En typ eller klass är giltig i ett år, med undantag för klassbehörigheter för enmotoriga flygplan (SEP land) som är giltig i två år. För att förlänga en typ behöver du genomföra en kompetenskontroll på typen innan behörigheten går ut. För att få samma utgångsdatum på behörigheten krävs en kompetenskontroll inom 90 dagar som föregår utgångsdatum. Därefter krävs alltid en bedömning från en utbildningsorganisation. 

Blanketter som används vid förlängning av en typ eller klass:

Förlänga genom erfarenhet

Klasserna SEP(land), SEP(sea) och TMG kan under vissa förutsättningar förlängas med hjälp av flygerfarenhet istället för kompetenskontroll. Det finns även tillgodoräknanden mellan de olika klasserna som kan utnyttjas. Förutsättningarna för detta finns närmare beskrivna i följande blankett:

Intyg om förlängning av klassbehörigheten SEP (land), TMG och SEP (sjö)

Förnya en typ- eller klassbehörighet

Om en behörighet har gått ut måste du genomföra en förnyelse av behörigheten. Denna består av en utbildningsdel och en kompetenskontroll som ska genomföras vid lämplig utbildningsorganisation. Om en klassbehörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan utan höga prestanda eller en klassbehörighet för TMG upphörde att gälla för högst tre år sedan kan däremot en instruktör, ej knuten till en utbildningsorganisation, genomföra utbildningsdelen. 

Det är upp till utbildaren att bestämma vilken typ av utbildning som krävs innan en kompetenskontroll kan genomföras. Utbildaren måste sedan signera blanketten som ska användas vid kompetenskontrollen, alternativt skriva ett separat intyg som bifogas blanketten när denna skickas in till Transportstyrelsen. Det åligger kontrollanten att säkerställa att korrekt utbildning har genomförts innan kompetenskontrollen.

Blanketter vid förnyelse av typ eller klass:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!